• გვერდი_ბანერი

მაგნიტიზაციის მიმართულება

მაგნიტიზაციის მიმართულება

წარმოების პროცესში მაგნიტური მასალების ორიენტაციის პროცესი არის ანისოტროპული მაგნიტი.მაგნიტი, როგორც წესი, ყალიბდება მაგნიტური ველის ორიენტირებით, ამიტომ წარმოების დაწყებამდე აუცილებელია ორიენტაციის მიმართულების დადგენა, ეს არის პროდუქტების მაგნიტიზაციის მიმართულება.

მიმართეთ მაგნიტური ველი მუდმივ მაგნიტს მაგნიტური ველის ორიენტაციის მიმართულებასთან ერთად და თანდათან გაზარდეთ მაგნიტური ველის ინტენსივობა ტექნიკური გაჯერების მდგომარეობამდე, რასაც მაგნიტიზაცია ეწოდება.მაგნიტს ზოგადად აქვს კვადრატი, ცილინდრი, რგოლი, კრამიტი, ფორმის და სხვა ფორმები.ჩვენს საერთო მაგნიტიზაციის მიმართულებას აქვს შემდეგი სახის, სპეციალური ასევე შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისად.

კრამიტის ფორმის მაგნიტიზაციის მიმართულება

მაგნიტიზაციის მიმართულება