• გვერდი_ბანერი

დაბალი ტემპერატურა.კოეფიციენტი ტექ.

62